C E N Í K

www.vyhledani-pronajmu.cz
Informace o ceně za služby jsou zde uvedeny pro seznámení se s cenou před odsouhlasením smluvních podmínek.

E-mailová a telefonní komunikace – před zadáním poptávky služby vyhledání pronájmu…….ZDARMA.

Revize smluvních dokumentů – registrovaného klienta……………………….………………………………. ZDARMA.

Poradenství při pronájmu nemovitosti...........……...............................................................………….ZDARMA.

Registrační poplatek – registrace klienta, zadání poptávky pro zajištění služby vyhledávání pronájmu nemovitosti dle požadavků klienta…………….5.000,- Kč pro období 90 dnů od data registrace.

Při úspěšné realizaci pronájmu nemovitosti:

Zajištění obstarání příležitosti pronájmu nemovitosti, odměna…………10 % z roční ceny realizovaného pronájmu.

Mimořádná odměna z dosažené úspory v rámci služby mentor, snížení ceny pronájmu……..………20% z rozdílu mezi původní roční cenou pronájmu a dosaženou reálnou roční cenou pronájmu prostřednictvím služby „mentor“.

 

Doplňkové služby v rámci pronájmu nemovitosti, vše na vyžádání:

-       zajištění smluvní dokumentace v rámci pronájmu nemovitosti…….5.000,-Kč,

-       zprostředkování stěhovacích služeb……………….…10% z ceny realizované služby,

-       zprostředkování úklidových a malířských služeb…….10% z ceny realizované služby,

-       zajištění instrukcí, návodu pro změnu trvalého pobytu, bydliště……..450,-Kč,

-       zajištění instrukcí, návodu pro převod, přepis energií a ostatních medií…450,-Kč,

-       zajištění instrukcí, návodu pro obstarání výpisu z rejstříku trestů………..150,-Kč,

-       zajištění instrukcí, návodu pro obstarání výpisu z centrální evidence exekucí…150,-Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH